Promet, proizvodnja i inspekcija

Inspektori

Ime i prezime Status Stupanj rizika Izjava o povezanosti Životopis
Dunja Vukić inspektor 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Iva Galić inspektor 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Ivan Bašic inspektor 3 - izravan interes izjava o povezanosti životopis
Izabela Majić inspektor 3 - izravan interes izjava o povezanosti životopis
Ljubica Hodak Burić inspektor 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Martina Bencetić Marijanović inspektor 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Saša Polović inspektor 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Suzana Jukić inspektor 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Tanja Trbojević Krpanić inspektor 3 - izravan interes izjava o povezanosti životopis