Novosti i edukacije

HALMED organizira regulatornu i farmakovigilancijsku konferenciju

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) organizira regulatornu i farmakovigilancijsku konferenciju, koja će se održati 26. studenog 2018. godine u Zagrebu.

Uz brojne teme iz regulative lijekova i farmakovigilancije, konferencija ce obuhvatiti i teme iz područja GMP inspekcije i znanstvenog savjeta.

U sklopu navedene konferencije HALMED će obilježiti 15. godišnjicu osnutka.

Konferencija je namijenjena nositeljima odobrenja za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj (osobito zaposlenima u regulatornim poslovima i farmakovigilanciji), zdravstvenim radnicima, odgovornim osobama za farmakovigilanciju te predstavnicima udruga pacijenata, stručnih društava i regulatornih tijela za lijekove.

Organizator će zatražiti da se prisustvovanje skupu boduje prema pravilnicima Hrvatske liječničke komore, Hrvatske ljekarničke komore i Hrvatske komore medicinskih biokemičara.

Program skupa i informacije vezane uz kotizaciju i postupak prijave za sudjelovanje bit će uskoro objavljeni na internetskim stranicama HALMED-a.

Povratak