Lijekovi

Pregled svih lijekova koji imaju odobreni bezreceptni status

Do pregleda podataka o svim odobrenim bezreceptnim lijekovima moguće je doći pretraživanjem baze lijekova HALMED-a na način da se kao kriterij pretraživanja odabere opcija "Bezreceptni (OTC) lijekovi" te potvrdi odabirom opcije "TRAŽI".

Na opisani način ispisat će se svi lijekovi koji imaju odobreni bezreceptni status s mogućnošću pregleda dodatnih informacija za pojedini lijek. Odabirom pojedinog lijeka moguć je pregled svih važnih podataka o izabranom lijeku (djelatna/e tvar/i, farmaceutski oblik, pakiranje, proizvođač, nositelj odobrenja, datum rješenja, rok rješenja, klasa i urudžbeni broj rješenja, sastav lijeka, odobreni način izdavanja, način oglašavanja prema stanovništvu, ATK oznaka te sažetak opisa svojstava lijeka i uputa o lijeku).